Entries from 2016-08-31 to 1 day

ສະຫຼຸບພາສາຈີນທີ່ຮຽນມານ້ອຍໜື່ງຕອນກຳລັງເດີນທາງ

ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ! ດຽວນີ້ກຳລັງເດີນທາງໄປແລ່ນເອກະສານທີ່ຫ້ອງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ ເມືອງໂຢກາຍຈີ(Yokkaichi). ນັ່ງຢູ່ໃນລົດ(2 ຊົ່ວໂມງ) ບໍມີຫຍັງເຮັດກະເລີຍຊິມາສະຫຼຸບ ຄຳສັບ ແລະ ປະໂຫຍກ ພາສາຈີນ ທີ່ຮຽນໃນໜື່ງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າມີຫຍັງບໍຖືກຕ້ອງກະຂໍໃຫ້ທ່ານຜ…