Chinese

ບົດສົນທະນາ (1)

ມື້ນີ້ຊິມາຂຽນ ແລະ ກ່ຽວກັບບົດສົນທະນາໃນພາສາຈີນ. ບົດສົນທະນາທີ່ຈະຂຽນຕໍ່ໄປນີ້ແບ່ງເປັນ 3 ສະຖານນະການຄື: ການທັກທາຍ, ການຂອບໃຈ, ແລະ ການແຍກທາງກັນ. 1. ການທັກທາຍ A: 你好( Ni hao)。 B: 你好( Ni hao)。 A: 初次見面(Chu ci jian mian) ,请多关照(Qing duo …

ສະຫຼຸບພາສາຈີນທີ່ຮຽນມານ້ອຍໜື່ງຕອນກຳລັງເດີນທາງ

ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ! ດຽວນີ້ກຳລັງເດີນທາງໄປແລ່ນເອກະສານທີ່ຫ້ອງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ ເມືອງໂຢກາຍຈີ(Yokkaichi). ນັ່ງຢູ່ໃນລົດ(2 ຊົ່ວໂມງ) ບໍມີຫຍັງເຮັດກະເລີຍຊິມາສະຫຼຸບ ຄຳສັບ ແລະ ປະໂຫຍກ ພາສາຈີນ ທີ່ຮຽນໃນໜື່ງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າມີຫຍັງບໍຖືກຕ້ອງກະຂໍໃຫ້ທ່ານຜ…