ບົດສົນທະນາ (1)

 ມື້ນີ້ຊິມາຂຽນ ແລະ ກ່ຽວກັບບົດສົນທະນາໃນພາສາຈີນ.  ບົດສົນທະນາທີ່ຈະຂຽນຕໍ່ໄປນີ້ແບ່ງເປັນ 3 ສະຖານນະການຄື: ການທັກທາຍ, ການຂອບໃຈ, ແລະ ການແຍກທາງກັນ. 

1. ການທັກທາຍ

 A:  你好( Ni hao)。

B:  你好( Ni hao)。

A: 初次見面(Chu ci jian mian) ,请多关照(Qing duo guan zhao)。

B: 请多关照( Qing duo guan zhao)。

 

ຄຳແປ

A: ສະບາຍດີ.

B: ສະບາຍດີ.

A: ຍີນດີທີ່ຮູ້ຈັກ, ຂໍຝາກເນື້ອຝາກຕົວດ້ອຍ.

B: ຂໍຝາກເນື້ອຝາກຕົວດ້ອຍ.

 

 

2. ການຂອບໃຈຕ່າງໆ

A:  这是你的生日礼物(Zhe shi ni de sheng ri li wu)。

B:  謝謝(xie xie)。

A:  不謝(Bu xie)。祝你生日快乐(Zhu ni sheng kuai le)。

ຄຳແປ

A:  ນີ້ແມ່ນຂອງຂັວນວັນເກີດຂອງເຈົ້າ.

B: ຂອບໃຈ.

A: ບໍ່ເປັນຫຍັງ. ສຸກສັນວັນເກີດ. 

 

3. ການແຍກທາງກັນ

A:  再见( Zai jian)。

B: 明天见 ( Ming tian jian)。

ຄຳແປ

A: ລາກ່ອນ.

B: ພົບກັນມື້ໜ້າເດີ.

 

 

ຄຳສັບໃໝ່

 你好(Ni hao): ສະບາຍດີ.

这(zhe): ນີ້, ທີ່ນີ້..

生日(Sheng ri): ວັນເກີດ

礼物(Li wu): ຂອງຂັວນ

 明天(Ming tian): ມື້ອື່ນ